Make your own free website on Tripod.com

Antonov An-2

Fotografije su napravljene na aerodromu Pribislavec kraj Čakovca

Fotografije: Borivoj Radojčić

   

Povratak